Rząd zamrozi ceny prądu? Trwają prace nad projektem ustawy

i

Autor: pxhere.com

Kraj

Rząd zamrozi ceny prądu? Trwają prace nad projektem ustawy

2023-11-20 14:07

Jak wynika z zamieszczonej w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych rady Ministrów informacji, rząd pracuje nad projektem ustawy, która ma zamrozić ceny m.in. prądu. "Przygotowane (...) rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła" - czytamy w wykazie.

Ceny prądu w 2024 r. zostaną zamrożone?

Rząd planuje zamrozić ceny energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 roku, a przynajmniej tak wynika z opublikowanego w poniedziałek wpisu w wykazie prac legislacyjnych rządu. Znajduje się tam projekt ustawy, która ma być odpowiedzią na "potrzeby społeczeństwa". Utrzymane miałyby zostać nie tylko ceny, ale także limity zużycia prądu, które uprawniają do tańszej energii.

"Proponowane w zmianie ustawy przedłużenie funkcjonowania mechanizmów osłonowych oddziałuje na jedną z najbardziej podstawowych potrzeb współczesnych społeczeństw, jaką jest dostęp do nośników energii. Przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zdolnością finansową gospodarstw domowych, cenami nośników energii na rynkach a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążających budżet państwa" - czytamy w wykazie.

Ceny prądu w 2024 roku. Co zakłada projekt ustawy?

Projektowana ustawa będzie miała m.in. "zamrozić" ceny i stawki opłat dystrybucyjnych. Dodatkowo ustawa zakłada, że przedsiębiorstwa energetyczne w 2024 roku w swoich rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych będą miały obowiązek stosowania cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022 dla tych przedsiębiorstw, w zakresie określonego limitu.

Jak czytamy w wykazie, projekt przewiduje również "zmodyfikowaną kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania)".

Ceny prądu w 2024 roku. Tyle zapłacą "odbiorcy wrażliwi"

W wykazie dodano, że maksymalna cena energii ma mieć zastosowanie również w przypadku tzw. odbiorców wrażliwych, dla samorządów, sektora MŚP i wynosiłaby ona 693 zł/MWh. "Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów" - czytamy. 

"Proponowana ustawa przewiduje utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40 proc. w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym. Dla odbiorcy ciepła będącego podmiotem uprawnionym oznacza to zachowanie przez cały rok 2024 cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony przepisami ustawy pułap" - dodano.

Otwarty Sejm - powyborcze zmiany w polskim parlamencie