ciąża

i

Autor: pixabay.com

Szkoła rodzenia dla osób z niepełnosprawnością? We Wrocławiu można do takiej się zapisać!

2023-03-03 10:40

Niezwykła szkoła rodzenia przeznaczona jest dla osób z Wrocławia, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności lub choroby przewlekłe. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach budynku Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich przy ulicy Horbaczewskiego we Wrocławiu. Jak zapisać się do takiej szkoły rodzenia?

Wrocławska Szkoła Rodzenia dla osób z niepełnosprawnością jest pierwszą taką w Polsce. Przeszkolono w niej już ponad kilkadziesiąt osób. Aby skorzystać z bezpłatnych zajęć, trzeba jednak być zameldowanym we Wrocławiu, gdyż zajęcia finansuje Gmina Wrocław. 

Dostępność i liczne udogodnienia dla par

"Zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego, asystenta osoby niewidomej" - czytamy na stronie potrafiepomoc.org.pl. Udogodnień dla zainteresowanych jest jednak więcej - szkoła rodzenia zapewnia odpowiednie wyposażenie i komfortowe warunki lokalowe. Dodatkowo, zakres zajęć, ich forma i merytoryka jest w pełni dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika, podobnie zresztą sprawa wygląda w przypadku grafiku.  

Kto może zapisać się do szkoły rodzenia?

Do Wrocławskiej Szkoły Rodzenia, ul. Horbaczewskiego 24 są przyjmowane kobiety z:

  • niepełnosprawnością sensoryczną: niesłyszące i słabosłyszące
  • niewidome i słabowidzące
  • z niepełnosprawnością fizyczną: uszkodzonym narządem ruchu
  • z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych (np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadciśnienie, astma, choroby układu krążenia)
  • z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego
  • rodziny dotknięte niepełnosprawnością

Jak zapisać się do szkoły rodzenia dla osób z niepełnosprawnościami?

Jak czytamy na stronie internetowej organizatora, "rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Działem Realizacji Projektów." Poniżej zostawiamy niezbędne dane kontaktowe dla chętnych. 

e-mail: d.nosewicz@potrafiepomoc.org.pl

telefon: +48 601-899-111