Matura

i

Autor: F1Digitals / Pixabay.com Co będzie na maturze? To musisz powtórzyć!

Matura 2023

Przerwany egzamin maturalny. Co zrobić w takiej sytuacji?

2023-05-04 10:27

Maj to bardzo istotny miesiąc dla maturzystów. To właśnie wtedy odbywają się jedne z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Mowa oczywiście o maturze. Warto być przygotowanym merytorycznie i nie zapominać o podstawowych zasadach. Czasem zdarza się, że egzamin dojrzałości zostanie przerwany. Co wtedy można zrobić?

Matura 2023 tradycyjnie w tym roku wypada na początku maja, zaraz po długim weekendzie. Pierwszy egzamin odbędzie się 4 maja o godz. 9:00. Maturzyści zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach - 5 i 6 maja - odbędą się egzaminy z matematyki i z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Następne terminy są przeznaczone dla maturzystów, którzy będą chcieli zdawać egzamin dojrzałości z innych przedmiotów - zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Podczas egzaminów maturalnych, pomimo przygotowania, zdarzają się sytuacje, kiedy zostają one przerwane. Jakie są przyczyny? I co można zrobić w takiej sytuacji?

Przerwanie matury. Kiedy? Co można zrobić w takiej sytuacji?

Podczas egzaminu maturalnego nauczyciele mogą poprosić o przerwanie egzaminu i wyjście z sali uczniów, którzy:

  • współpracują z innymi albo ściągają,
  • wniosą do sali urządzenie telekomunikacyjne,
  • wniosą do sali przybory niedozwolone lub inne materiały,
  • korzystają z telefonu lub tabletu,
  • zakłócają prawidłowy przebieg egzaminu, przeszkadzając tym samym innym.

W powyższych przypadkach maturzyści nie pracowali samodzielnie, co jest podstawą do uznania ich egzaminu maturalnego za nieważny.

Decyzję o unieważnieniu konkretnego arkusza uzupełnionego przez ucznia może podjąć wyłącznie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Jeżeli unieważniony zostanie egzamin maturalny z jednego z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka lub język obcy na poziomie podstawowym), uczeń nie zdaje matury i zostaje pozbawiony możliwości podejścia do egzaminu poprawkowego. Może podejść do matury w następnym roku.

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o unieważnieniu arkusza z przedmiotu nieobowiązkowego - uczeń zdaje maturę, a wynik z matury unieważnionego przedmiotu wynosi 0%.

Gdy uczeń dowie się o ewentualnym unieważnieniu egzaminu, może wnioskować o ponowny wgląd do dokumentacji u Dyrektora CKE. Jeżeli to nie poskutkuje, uczeń może złożyć zastrzeżenie do dyrektora CKE (za pośrednictwem dyrektora OKE).

Matura 2023 - rady i patenty dla maturzystów #EwelinaPyta