Zbliża się nabór do Wrocławskiego Programu Wydawniczego

i

Autor: pixabay.com

Pisać każdy może! Zbliża się kolejny nabór do Wrocławskiego Programu Wydawniczego

2022-09-27 14:59

W listopadzie rusza nabór do kolejnej odsłony Wrocławskiego Programu Wydawniczego, który zajmuje się rozwojem dotychczasowych projektów społecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym. W poprzednim naborze, dofinansowanie otrzymało aż 14 książek i czasopism.

Główną ideą Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest propagowanie wartościowej literatury, skupiającej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym, a także wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym. Program jest skierowany do wydawnictw i organizacji pozarządowych. Przewiduje wspieranie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem – rozumianym również szerzej, jako część Europy Wschodniej. W wyniku prac Komisji konkursowej wybrane zostaną książki i czasopisma, które Strefa Kultury Wrocław wesprze finansowo w formie koedycji.

Program Wydawniczy Książki ma na celu wspieranie literatury, promującej uniwersalne wartości i nie mieszczącej się w ramach rynku komercyjnego. Podstawowym kryterium oceny publikacji będzie powiązanie autora i tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, rozumianym również jako część Europy Wschodniej. Wsparcie finansowe kierowane będzie przede wszystkim do wydawców zapewniających wartościowe teksty, stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji.

- Elementami branymi pod uwagę przy ocenie projektów książek będą walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora i podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważnym kryterium będzie doświadczenie wydawców w działalności wydawniczej, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków. Ocenie ekspertów będą też podlegały założenia budżetowe projektów - mówi Kuba Żary z Wrocławskiego Instytutu Kultury.

Celem Programu Wydawniczego Czasopisma jest wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny w Polsce i Europie. Program ma na celu promowanie czasopism o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji oraz tych, które rozwinęły się i zyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

- W przypadku czasopism ocenie będą podlegały między innymi różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, tak jak w przypadku książek - powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę oraz założenia budżetowe, ale także opiniotwórczość czasopisma. Istotne podczas oceny będą jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji np. udostępnienie w formie wydania elektronicznego, dostęp przez stronę internetową - dodaje Kuba Żary.

W poprzednim naborze dofinansowanie otrzymała m.in. książka o wrocławskich herstoriach artystycznych, czy kolejny numer magazynu „Cegła”. Od 2016 roku w ramach programu wydano niemal 100 tytułów.

Raport Złotorowicza - Marek Budzisz