Rekrutacja do policji we Wrocławiu. Jakie są kryteria? Ile można zarobić?

i

Autor: Policja Dolnośląska materiały prasowe

Rekrutacja do policji we Wrocławiu. Jakie są kryteria? Ile można zarobić?

2022-09-27 12:52

Wrocławska policja zachęca wszystkich spełniających kryteria aby służyć w ich szeregach. Zarobić można średnio ponad 4 tys. złotych “na rękę”. Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji? Jakie są wymagania? Sprawdźcie poniżej wszystkie szczegóły.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty aplikacyjne osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Wydziale Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 we Wrocławiu oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Ślaska.

Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej będą odbywać się zgodnie z poniższym grafikiem

- Szkoła Tenisa "AS" przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00

- hala sportowa przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu

piątek 12.30-14.00

Rekrutacja do policji we Wrocławiu. Jakie są wymagania?

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Czytaj także: Włamał się do plebanii, najadł i napił. Potem poszedł spać

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 12 stycznia 2022 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (oryginał do wglądu);

Więcej informacji na temat procesu i przebiegu rekrutacji można znaleźć też TUTAJ.

SPRAWDŹ PONIŻEJ W NASZYM QUIZIE, CZY NADAJESZ SIĘ NA POLICJANTA:

Nadajesz się na policjanta? Pytania z testu psychologicznego do policji Multiselect 2020 - cz. II

Pytanie 1 z 20
Czy zdarzyło Ci się obwiniać kogoś o coś, o czym wiedziałeś że naprawdę sam popełniłeś?

Zarobki w policji. Ile wynosi pensja policjanta?

Tyle można zarobić w policji:

 • Policjant: 4228,52 złotych (netto)
 • Policjant – wynagrodzenie do 26 roku życia: 4611, 52 złotych (netto)
 • Dzielnicowy, Kontroler Ruchu Drogowego, Przewodnik Psa Służbowego: 5055,83 złotych (netto)
 • Dzielnicowy, Kontroler Ruchu Drogowego, Przewodnik Psa Służbowego – wynagrodzenie do 26 roku życia: 5531,83 złotych (netto)
 • Referent: 4673,46 złotych (netto)
 • Referent – wynagrodzenie do 26 roku życia: 5106,46 złotych
12-LETNI nożownik zaatakował nastolatków