Neutralność klimatyczna na PWr. Politechnika Wrocławska z nowym kierunkiem studiów

i

Autor: Google Maps

Wrocław

Nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej. Studenci będą się uczyć o neutralności klimatycznej

2024-01-25 12:30

Neutralność klimatyczna to stan, do którego dążymy w gospodarce. Politechnika Wrocławska zdecydowała, że otworzy nowy kierunek, na którym studenci będą mogli nauczyć się więcej o neutralności klimatycznej. Ma być to odpowiedź na kierunki transformacji gospodarki zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Sprawdź szczegóły rekrutacji na nowy kierunek na PWr.

Neutralność klimatyczna nowym kierunkiem na Politechnice Wrocławskiej. Sprawdź szczegóły rekrutacji

Na Politechnice Wrocławskiej ruszyła właśnie rekrutacja na semestr zimowy na studia. Jak możemy przeczytać na stronie uczelni, uruchomiono nowy kierunek, jakim jest neutralność klimatyczna.

Przedstawiciele uczelni wskazują w informacji na stronie, że kształcenie w zakresie "zielonych rozwiązań" to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z wiedzą w tej dziedzinie. Wynika to z wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i konieczności dążenia gospodarki do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Kształcenie trwa trzy semestry studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Jest to kierunek skierowany dla wszystkich absolwentów technicznych kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia. Warunkiem rekrutacji jest posiadanie stopnia zawodowego:

 • inżynier;
 • magister inżynier;
 • inżynier architekt;
 • magister inżynier architekt. 

W trakcie studiów na kierunku "Neutralność klimatyczna" przekazywane wiedza oraz umiejętności dotyczą:

 • strategii transformacji głównych sektorów gospodarki (energetyki, budownictwa, przemysłu, transportu i rolnictwa) w kierunku neutralności klimatycznej;
 • rozwiązań technologicznych pozwalających na transformację głównych sektorów gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej;
 • gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli technologii zmniejszania zużycia energii, surowców i wody mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej;
 • zagadnień społeczno-ekonomicznych związanych z wdrażaniem gospodarki neutralnej klimatycznie;
 • zrównoważonego rozwoju rozumianego jako wspieranie rozwoju gospodarczego z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach, w tym raportowania i sprawozdawczości dotyczących zrównoważonego rozwoju;
 • efektywności energetycznej budynków i przemysłu, w tym certyfikacji i audytów energetycznych budynków;
 • monitorowania, ograniczania i pochłaniania emisji;
 • przygotowania planów adaptacji do zmian klimatycznych;
 • rozwiązań technologicznych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury;
 • regulacji i wymagań prawnych w obszarze neutralności klimatycznej;
 • wpływu człowieka oraz gospodarki na zmiany klimatu oraz wrażliwości środowiskowej pozwalających na podejmowanie świadomych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu;
 • rozwiązywania problemów z obszaru wdrażania neutralności klimatycznej w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym;
 • systemowego i krytycznego myślenia, pracy w grupie i koordynowania pracy zespołu. 

"Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej związanej z wdrażaniem szerokorozumianych działań na rzecz dekarbonizacji. Będą posiadali znajomość systemu politycznego w zakresie neutralności klimatycznej i tym samym będą przygotowani do wspierania rozwoju gospodarczego z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach. Pozyskane kwalifikacje pozwolą im pełnić rolę lidera, kierownika, koordynatora „zielonej transformacji”, projektów środowiskowych, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, a także specjalisty od efektywności energetycznej i audytora energetycznego" - czytamy na stronie Politechniki Wrocławskiej. 

Na czym polega neutralność klimatyczna? 

Jak podaje strona climateleadership.pl, neutralność klimatyczna to stan radykalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych we wszystkich gałęziach gospodarki. Jest to również wizja świata, w którym globalne emisje są w równowadze z tym, co mogą zneutralizować lasy i oceany w wyniku naturalnej absorpcji planetarnej.

Wzruszający apel Mikołaja Roznerskiego! Chodzi o ludzkie życie