Wrocław

Nowe wiadomości w sprawie Trzonolinowca. Zespół z Politechniki Wrocławskiej rozpoczął ocenę stanu technicznego

2023-12-12 16:37

Nie tak dawno głośno było o fatalnym stanie technicznym Trzonolinowca - jednego z bardziej charakterystycznych bloków mieszkalnych we Wrocławiu. Pracownicy Politechniki Wrocławskiej rozpoczęli ocenę technicznego budynku - będą przeprowadzać oni badania oraz ekspertyzy.

Trzonolinowiec we Wrocławiu. Pracownicy Politechniki Wrocławskiej rozpoczęli badania

Pracownicy Politechniki Wrocławskiej rozpoczęli ocenę stanu technicznego wrocławskiego Trzonolinowca. Opracowanie ekspertyzy jest zadaniem, które zrealizować ma zespół profesora Krzysztofa Schabowicza z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr.

"Umowy o przeprowadzenie tej ekspertyzy zostały podpisane z miastem i zarządcą w połowie listopada. Chodzi o przeprowadzenie badań naukowych i ekspertyz o stanie budynku. Zespół z Politechniki Wrocławskiej już te prace rozpoczął. Na początku polegały one na przeprowadzeniu pomiarów technicznych, prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Aktualnie są one oczywiście rozszerzane o kolejne elementy związane z tą ekspertyzą" - powiedział Michał Ciepielski z działu informacji i promocji Politechniki Wrocławskiej.

Poprzednia ekspertyza Trzonolinowca była nierzetelna

Nie jest to pierwsza ekspertyza, która przeprowadzana jest w sprawie Trzonolinowca. Poprzednia pojawiła się pod koniec lipca, a w jej wyniku zarządca poinformował mieszkańców budynku o złym budynku. Co więcej, autorzy ekspertyzy zalecili wówczas nawet wyprowadzkę i pojawiła się informacja o możliwej rozbiórce bloku. Ostatecznie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenił tę ekspertyzę jako nierzetelną, o pomoc poproszono naukowców z Politechniki Wrocławskiej.

"Prace nad ekspertyzą mają się zakończyć na przełomie stycznia i lutego, ale trudno tutaj powiedzieć o dokładnym terminie bo to jest kwestia tego, co nasi naukowcy tam znajdą" - powiedział Michał Ciepielski.

Trzonolinowiec jest już zabytkiem. Rozbiórka mu nie grozi

W wyniku poprzedniej nietrafionej ekspertyzy, podjęto odpowiednie kroki, by w przyszłości uniknąć ewentualnej groźby rozbiórki. Ta budynkowi na pewno już nie grozi - z inicjatywy właścicieli mieszkań blok wpisano pod koniec listopada do rejestru zabytków. Nowa ekspertyza ma pomóc w odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie powinien zostać przeprowadzony remont.

Trzonolinowiec we Wrocławiu w opłakanym stanie