Liczba katolików na Dolnym Śląsku gwałtownie spada. Są najnowsze dane GUS

i

Autor: Pexels.com

Dolny Śląsk

Liczba katolików na Dolnym Śląsku gwałtownie spada. Są najnowsze dane GUS

2023-09-29 12:54

Liczba katolików w Polsce maleje. Są najnowsze dane dotyczące przynależności do wyznania religijnego, które zebrano w Spisie Powszechnym 2021. W całej Polsce liczba zadeklarowanych katolików zmalała w stosunku do poprzedniego spisu z 2011 roku aż o ok. 6,6 mln osób. Duży spadek zanotował Dolny Śląsk, gdzie liczba katolików spadła niemal o 20 procent.

28 września Główny Urząd Statystyczny opublikował dane Narodowego Spisu Powszechnego 2021 dotyczące przynależności do wyznania religijnego. Z ponad 38 milionów Polaków katolikami zadeklarowało się ponad 27 milionów osób. Na Dolnym Śląsku z ponad 2,9 mln badanych przynależność do religii rzymskokatolickiej przyznało ponad 1,8 mln osób.

Liczba zadeklarowanych katolików mocno spada. Są najnowsze dane GUS

Z opublikowanych informacji wynika, że od ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku, liczba zadeklarowanych katolików zmniejszyła się aż o prawie 7 milionów. To dość duży spadek. Z analizy danych zamieszczonych na stronie GUS wynika, że 79,43 procent badanych udzieliło odpowiedzi na pytanie na temat przynależności religijnej, z czego 72,57 procent potwierdziło, że należy do wyznania. 71,30 procent zadeklarowało, że jest wyznawcami religii rzymskokatolickiej. W 2011 roku katolikami deklarowało się 87,6 proc. badanych. Liczba wiernych spadła zatem o ok. 16 procent (ok. 6,6 mln osób).

Z nowo opublikowanych danych GUS wynika, że na Dolnym Śląsku na pytanie o wyznanie odpowiedziało 76,53 proc. badanych, z czego 65,24 proc. zadeklarowało się jako katolicy. Aż 10,03 proc. stwierdziło, że nie należy do żadnego wyznania, a 23,42 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytanie (w 2011 roku odmowy odpowiedzi udzieliło 8,6 proc. badanych). W poprzednim spisie z 2011 roku, na Dolnym Śląsku rzymskokatolickie wyznanie deklarowało 84,4 proc. badanych. Zatem jest tu widoczny spadek liczby wiernych aż o niemal 20 procent.

Z danych wynika również, że dolnośląskiej niemal na równi z zachodniopomorskim notuje najniższy odsetek katolików w Polsce. Najwyższy jest w woj. podkarpackim – 82,92 proc.

Główny Urząd Statystyczny przekazał także, że „analizy w obrębie tego obszaru tematycznego oraz bardziej szczegółowe zestawienia wyników wraz z informacjami z zakresu metodologii opracowania danych zostaną zaprezentowane w publikacji pn. Stan i struktura demograficzno–społeczna i ekonomiczna ludności Polski w świetle wyników NSP 2021, która ukaże się 27 listopada 2023 r.”

Z Wrocławia na weekend. Drezno, czyli saksońska perła baroku