Autobusy elektryczne dla Wrocławia. Ogromne wsparcie dla MPK

i

Autor: mat.pras

Autobusy elektryczne dla Wrocławia. Ogromne wsparcie dla MPK

2021-09-28 2:55

Wrocławskie MPK otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości ponad 46 mln zł na zakup 11 autobusów elektrycznych oraz stworzenie systemu ładowania tych pojazdów i przeszkolenie grupy pracowników.

Korzystając z programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, MPK planuje zakup 11 autobusów przegubowych o napędzie elektrycznym. Nowoczesne, zeroemisyjne pojazdy, których długość ma wynosić 18 metrów, skierowane zostaną do przewozu pasażerów na wytypowanej linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Projekt przewiduje także zamontowanie niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK: systemu szybkiego i wolnego ładowania zakupionych pojazdów na terenie zajezdni autobusowej oraz ładowarki o mocy 400 kW na pętli przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Przedsięwzięcie dofinansowane przez NFOŚiGW zakłada także przeprowadzenie szkolenia dla 25 kierowców i 18 mechaników w zakresie obsługi „elektryków” i sprzętu do ich zasilania.

Dofinansowanie wrocławskiego projektu to kolejny etap rozwijania w Polsce elektromobilności w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”, który jest częścią strategii energetycznej rządu. Naszym celem jest upowszechnienie ekologicznych pojazdów na polskich drogach, a zwłaszcza zeroemisyjnych środków transportu zbiorowego w miastach. Cieszymy się, że rozwój elektromobilności, będący jednym z priorytetów resortu, spotyka się z zainteresowaniem samorządów - mówi wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusza Zyska. 

Wrocławskie MPK na zakup elektrycznych autobusów oraz utworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do ich obsługi i szkolenia pracowników otrzyma z NFOŚiGW niemal 32,5 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz ponad 13,8 mln zł pożyczki. Łącznie dofinansowanie wyniesie przeszło 46,2 mln zł, co obejmuje całkowity planowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia. Poza dostawami pojazdów elektrycznych i wymaganego sprzętu technicznego, projekt przewiduje przeprowadzenie szeregu prac montażowych i budowlanych.

– Wdrażany przez nas program „Zielony Transport Publiczny” to inwestycja nie tylko w zeroemisyjną flotę, ale także w rozbudowę infrastruktury ładowania – kluczowej dla zwiększenia tempa elektyfikacji transportu miejskiego. Przede wszystkim jednak ekologiczny transport to inwestycja w zdrowie i lepszą jakość życia w takich miastach jak Wrocław. Konsekwentnie realizujemy działania na rzecz ograniczenia zużycia paliw emisyjnych w transporcie publicznym. Środki przekazane wrocławskiej spółce komunikacyjnej przyczynią się do dalszej, istotnej poprawy stanu powietrza w regionie i całej Polsce - podkreśla prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski

Projekt MPK we Wrocławiu ma być zrealizowany do 30 kwietnia 2024 r. Jego efektem ekologicznym będzie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, ograniczenie emisji tlenków azotu, a także obniżenie emisji pyłów 

Raport z Anteny 27.09