Pieniądze

i

Autor: Fz/Pixabay/cc0

40 tysięcy złotych od wrocławskiego Urzędu Pracy! Jak dostać dotację?

2023-01-16 14:13

Jeśli nie możesz znaleźć pracy, może warto pomyśleć o założeniu czegoś własnego? Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu wypłaci pieniądze dla każdego chętnego zarejestrowanego bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej. Zainteresowani mogą otrzymać niemal 40 tysięcy złotych.

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to jednorazowa forma wsparcia udzielana bezrobotnych zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. O dotację mogą także starać się absolwenci centrów oraz klubów integracji społecznej, a także poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej.

Dotacje PUP we Wrocławiu dla bezrobotnych. Ile można dostać?

Można wnioskować o dowolną kwotę dotacji, maksymalnie jest to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli dokładnie 38884 złotych. Ze środków można sfinansować wydatki na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

Gdzie należy złożyć wniosek i co powinno się w nim znaleźć?

Przede wszystkim, we wniosku należy podać:

  • kwotę wnioskowanych środków - może to być maksymalnie 38 884 złote;
  • rodzaj planowanej działalności gospodarczej;
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności i źródła ich finansowania;
  • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków;
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Wniosek należy złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy dla danego planowanego miejsca prowadzenia działalności.

"Należy pamiętać o warunkach jakie musi spełnić wnioskodawca. Trzeba udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe bądź doświadczenie w zakresie, w którym chce się prowadzić działalność gospodarczą, a także wskazać miejsce jej prowadzenia, ewentualnie gdzie będą znajdować się zakupione sprzęty z dotacji. Należy również zaproponować zabezpieczenie zwrotu środków, na przykład w formie poręczenia przez co najmniej dwie osoby poręczające. Aktualnie poręczyciele muszą mieć dochód 3500 złotych miesięcznie" - mówi Arkadiusz Łukaszów, starszy specjalista ds. marketingu usług Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Wnioskodawcy muszą też pamiętać o tym, że gdy już ich wniosek zostanie przyjęty, przyznanie dofinansowania będzie dokonywane na podstawie umowy zawieranej ze starostą powiatowym. Do podstawowych obowiązków osoby, która otrzyma dofinansowanie należy ciągłe prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. W innym wypadku, otrzymane pieniądze trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Według Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej we Wrocławiu może się ubiegać nawet 7910 osób bezrobotnych. Wnioski można składać do wyczerpania przeznaczonych środków.