Trzonolinowiec w rejestrze zabytków? Mieszkańcy walczą o budynek mieszkalny

i

Autor: fot. Google Maps Trzonolinowiec w rejestrze zabytków? Mieszkańcy walczą o budynek mieszkalny

Budynki

Trzonolinowiec w rejestrze zabytków? Mieszkańcy walczą o budynek mieszkalny

2023-08-14 13:54

Trzonolinowiec jest jednym z najbardziej charakterystycznych modernistycznych budynków we Wrocławiu. Znajduje się przy ul. Kościuszki od ponad 70 lat. W ostatnich tygodniach mieszkańcy Trzonolinowca dostali informację o ewakuacji oraz rozbiórce bloku. Ci jednak nie poddali się i złożyli wniosek do konserwatora zabytków.

24 lipca 2023 r. wspólnota mieszkaniowa tzw. Trzonolinowca otrzymała wyniki ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku. Wskazano w niej, że należy m.in. jak najszybciej opróżnić budynek i ewakuować mieszkańców, zabezpieczyć teren oraz opracować program naprawy lub rozbiórki. Inspektor Nadzoru Budowlanego jednak podważa tą ekspertyzę.

Wrocławski Trzonolinowiec - co na to Inspektor Nadzoru Budowlanego?

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Przemysław Samocki stwierdził natomiast, że opracowanie nie spełnia wymogów ekspertyzy. Uznał ją za nierzetelną i egzekwował nakaz sporządzenia ekspertyzy technicznej.

Dodał również, że wniosek zawarty w opracowaniu o tym, że mieszkańcy powinni opuścić budynek jest niewiarygodna.

Wrocławski Trzonolinowiec - zebranie mieszkańców z zarządem budynku

31 lipca 2023 r. odbyło się zebranie wspólnoty mieszkaniowej wraz z zarządcą Trzonolinowca, spółką "Zarządca". Ustalono tam, że muszą sporządzić ponownej ekspertyzy. Tym razem jednak ma być ona zrobiona przez instytucję z odpowiednim doświadczeniem.

Mieszkańcy podjęli również uchwałę zobowiązującą administrację do podjęcia starań o wpisanie budynku do rejestru zabytków. Blok znajduje się obecnie w gminnej ewidencji zabytków. Pomogłoby to w ubieganiu się o dodatkowe dofinansowanie na remont i utrzymanie budynku.

Konserwator zabytków a Trzonolinowiec we Wrocławiu

Dolnośląski konserwator zabytków Daniel Gibski powiedział w rozmowie z PAP, że wniosek wpisanie Trzonolinowca wpłynął. Konserwator stwierdził, że wniosek jest jak najbardziej zasadny. Dodał też, że dokument został złożony prawidłowo i można było wszcząć postępowanie.

- W tym wypadku wnioskodawcą jest sam właściciel budynku, dlatego pewne etapy postępowania można przyśpieszyć, jednak przynajmniej miesiąc na całą procedurę trzeba założyć – powiedział Gibski w rozmowie z PAP.

Michał Pietruś, aktor serialu „Tylko nie piątek!” uwielbia żeglarstwo. Marzy o własnym jachcie!

Wrocławski Trzonolinowiec - co dalej?

Prezes spółki „Zarządca” Sławomir Łata powiedział w rozmowie z PAP, że wpis Trzonolinowca do rejestru da wspólnocie możliwość ubiegania się o pieniądze z budżetów państwowych oraz samorządowych.

- Nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć jak to proporcjonalnie będzie wyglądać, niemniej jednak otworzy to na pewno te dwa kierunki możliwości pozyskania środków – dodał Łata w rozmowie z PAP.

Prezes dodał również, że aktualnie spółka czeka na złożenie ofert w sprawie wykonania ponownej ekspertyzy. Powiedział, że wysłali ponowne zapytania do dużych ośrodków politechnicznych oraz firm, które same wyraziły zainteresowanie. Ustalili ze wspólnotą, że razem z przedstawicielami właścicieli dokonają wyboru.

- Zaraz po tym usiądziemy do rozmów. Zrobimy to na pewno bez zbędnej zwłoki, a wręcz nawet bardzo szybko - zapewnił prezes w rozmowie z PAP. Ma również nadzieję, że pod koniec sierpnia zostanie już podpisana umowa na wykonanie kolejnej ekspertyzy.