Nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej. Będzie można zostać magistrem energetyki jądrowej

i

Autor: jwvein/Pixabay.com

Nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej. Będzie można zostać magistrem energetyki jądrowej

2023-01-24 13:29

Politechnika Wrocławska będzie kształcić specjalistów z zakresu energetyki jądrowej. Wrocławska uczelnia została wskazana przez resort edukacji jako jedna z wiodących uczelni mających kształcić specjalistów na potrzeby realizacji programu polskiej energetyki jądrowej.

Politechnika Wrocławska podała w komunikacie, że prowadzona jest już rekrutacja na nowy kierunek studiów. Kierunek kształcący specjalistów z zakresu energetyki jądrowej został otwarty w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

„Kierunek jest świeży, ale sama tematyka nie jest nowością na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Już w latach 70. studenci mieli tam zajęcia związane z elektrowniami jądrowymi, a kolejne kursy wprowadzano w ramach nowych specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wielu absolwentów pracuje obecnie w sektorze jądrowym m.in. w Kanadzie, USA czy w Korei Południowej. Wydział od lat prowadzi także studia podyplomowe z energetyki jądrowej” – podała wrocławska uczelnia.

Na nowy kierunek, na studia magisterskie, zostanie przyjętych 30 studentów. Studia w całości będą poświęcone energetyce jądrowej. Dr inż. Andrzej Tatarek, prof. uczelni z Zespołu Energetyki Jądrowej w Katedrze Techniki Cieplnej, podkreślił, że nie są to studia wyłącznie dla inżynierów-energetyków.

Nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej. Będzie praca, potrzebni specjaliści

Dr inż. Wojciech Zacharczuk, koordynator ds. energetyki jądrowej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, podkreślił, że według szacunków przy eksploatacji jednego bloku energetycznego w elektrowni jądrowej pracę może znaleźć od 500 do 700 osób o różnych kompetencjach.

„Kolejne tysiące miejsc pracy będą u kooperantów, czyli przedsiębiorstw i podmiotów administracji publicznej współpracujących z elektrowniami jądrowymi, np. przy serwisowaniu maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej, przy produkcji paliwa do reaktorów, przetwarzaniu i składowaniu odpadów radioaktywnych czy zapewnieniu dozoru i bezpieczeństwa jądrowego” – powiedział dr Zacharczuk.

W programie studiów nowego kierunku znalazły się kursy m.in. z zakresu budowy nowoczesnych reaktorów jądrowych, mechatroniki i systemów sterowania, przepływów i wymiany ciepła w reaktorach jądrowych, a także jądrowego cyklu paliwowego, zasad ochrony radiologicznej oraz eksploatacji i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Senator Polski 2050 : Będziemy radykalnym centrum, idziemy swoją drogą (Express Biedrzyckiej - Jacek BURY)