Czy AI zda egzamin ósmoklasisty? Sprawdziliśmy to

i

Autor: Freepik

A to ciekawe!

Czy AI zda egzamin ósmoklasisty? Sprawdziliśmy to. Zobacz, jak ChatGPT odpowiedział na pytania z egzaminu

2024-05-15 13:55

14 maja 2024 roku uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej podeszli do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Z pewnością dla części nastolatków test ten był bardzo łatwy, a inni musieli się dłużej zastanowić nad odpowiedziami. Zastanawialiście się nad tym, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie na egzaminie ósmoklasisty 2024. Sprawdziliśmy to.

Egzamin ósmoklasisty jest najważniejszym testem podsumowującym wiedzę, jaką zdobyliśmy podczas naszej nauki w szkole podstawowej. Jego wyniki mają wpływ na to, do jakiej szkoły średniej pójdziemy w celu dalszego kształcenia się. Wczoraj rozpoczęły się tegoroczne egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się już z arkuszami z języka polskiego i matematyki

Zastanawiałam się, czy sztuczna inteligencja poradziłaby sobie z tegorocznymi testami. Postanowiłam wejść na stronę ChatuGPT i zadać AI pytania z egzaminu ósmoklasisty 2024. Sprawdź, jak odpowiedziało. 

Czy sztuczna inteligencja zda egzamin ósmoklasisty 2024? Zadaliśmy jej pytania z języka polskiego

Zadanie 3. Na podstawie fragmentu "Kamieni na szaniec" wyjaśnij, jak fakt, że silnie grała w Alku ambicja, wpływał na podejmowane przez niego działania. 

Odpowiedź ChatuGPT: W powieści "Kamienie na szaniec" Alk był postacią, która żyła z silną ambicją. Ta ambicja wpływała na jego działania w kilku kluczowych aspektach:

 • Decyzje strategiczne: Ambitny charakter Alka skłaniał go do podejmowania decyzji strategicznych, które miały na celu osiągnięcie zamierzonych celów. Nie bał się podejmować ryzyka, jeśli uważał, że może przynieść to korzyści.
 • Determinacja: Ambitna natura Alka nadawała mu ogromną determinację w dążeniu do sukcesu. Bez względu na przeciwności losu czy trudności napotykane na drodze, Alk pozostawał zdeterminowany, aby osiągnąć swoje cele.
 • Praca nad sobą: Ambitna postawa skłaniała go do ciągłego doskonalenia się i rozwoju. Nieustannie dążył do poprawy swoich umiejętności, wiedzy i pozycji społecznej, aby móc lepiej konkurować i osiągnąć swoje cele.
 • Konkurencyjność: Ambitny charakter Alka sprawiał, że często porównywał się z innymi i dążył do prześcignięcia ich. To skłoniło go do podejmowania rywalizacji i podejmowania działań, które mogłyby podnieść go ponad innych.
 • Niepokój o własną pozycję: Ambitny charakter Alka sprawiał również, że był nieustannie zaniepokojony swoją pozycją społeczną i życiową. To skłoniło go do podejmowania działań mających na celu utrzymanie lub zwiększenie swojego statusu i prestiżu.Wszystkie te elementy wpływały na podejmowane przez niego działania, kształtując jego charakter i decyzje w trakcie rozwoju fabuły.

Zadanie 5: Na podstawie znajomości całego utworu "Kamienie na szaniec" uzasadnij, że sytuacja "Akcja Kopernik" stanowi potwierdzenie, że Alek potrafił decydować się na czyny niełatwe. W uzasadnieniu wyjaśnij, na czym polegała trudność tej akcji.

Odpowiedź ChatuGPT: "Akcja Kopernik" w powieści "Kamienie na szaniec" to doskonały przykład na to, jak Alek potrafił podejmować decyzje, które nie tylko były niełatwe, ale również wymagały ogromnej odwagi i determinacji. Główne trudności związane z tą akcją można uzasadnić na kilka sposobów:

 • Ryzyko dla życia: Akcja polegała na zorganizowaniu akcji sabotażowej w niemieckim zakładzie zbrojeniowym, co było niezwykle niebezpieczne. W każdej chwili Alek i jego towarzysze mogli zostać schwytani przez gestapo lub straceni za działalność konspiracyjną.
 • Skomplikowany plan: Planowanie i przeprowadzenie akcji wymagało od Aleksa i jego towarzyszy dokładnej znajomości terenu, umiejętności maskowania działań oraz szybkiego i skutecznego działania. Był to skomplikowany plan, który nie pozostawiał miejsca na błędy.
 • Ograniczone zasoby i wsparcie: Grupa młodych ludzi, do której należał Alek, działała w warunkach braku zewnętrznego wsparcia i zasobów. Musieli polegać na sobie nawzajem oraz na swoich umiejętnościach i determinacji, aby przeprowadzić akcję pomyślnie.
 • Presja czasu: Nie tylko sytuacja polityczna i wojskowa była napięta, ale także sama akcja wymagała szybkiego działania. Każda chwila zwłoki mogła zwiększyć ryzyko wykrycia planu i zniszczyć szanse na sukces.
 • Skutki dla ludności cywilnej: Ponieważ akcja miała miejsce w niemieckim zakładzie zbrojeniowym, istniało ryzyko, że działania sabotażowe mogły również zaszkodzić ludności cywilnej znajdującej się w pobliżu.Mimo tych wszystkich trudności Alek i jego towarzysze zdecydowali się podjąć to ryzyko, ponieważ wierzyli w słuszność swojej sprawy i byli gotowi poświęcić się dla dobra ogółu. Ich odwaga i determinacja wobec tak niebezpiecznego zadania stanowią potwierdzenie, że Alek potrafił podejmować czyny niełatwe dla wspólnego dobra i wolności.

Jak możemy zauważyć, sztuczna inteligencja poradziła sobie z zadaniami dotyczącymi znajomości lektury "Kamienie na Szaniec".  Sprawdźmy zatem, jak AI poradzi sobie z napisaniem ogłoszenia oraz wypracowania

Na egzaminie ósmoklasisty 2024 jako krótka forma pisemna trzeba było zredagować ogłoszenie o otwarciu wystawy fotograficznej pod tytułem "Szczęście zatrzymane w obiektywie". Wymogiem było zachęcenie do udziału w tym wydarzeniu, używając dwóch argumentów. Zadałam to pytanie ChatuGPT, a oto jego odpowiedź:

Zapraszamy serdecznie na otwarcie wystawy fotograficznej pod tytułem "Szczęście zatrzymane w obiektywie"! To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat piękna, emocji i inspiracji. Dlaczego warto wziąć udział?

Po pierwsze, "Szczęście zatrzymane w obiektywie" to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w niezwykłym świecie fotografii i odkryć różnorodność interpretacji szczęścia. Zobaczysz, jak artyści zatrzymali ulotne chwile radości, uśmiechu i spokoju na swoich zdjęciach, otwierając przed Tobą nowe perspektywy na to, co oznacza być szczęśliwym.

Po drugie, wystawa ta to nie tylko doskonała okazja do podziwiania pięknych obrazów, ale także świetna okazja do refleksji nad własnym życiem i wartościami. Przez pryzmat fotografii będziesz mógł/a odkryć, co naprawdę sprawia Ci radość i jak możesz bardziej docenić i pielęgnować szczęście w codziennym życiu.

Nie przegap okazji, dołącz do nas na otwarciu wystawy "Szczęście zatrzymane w obiektywie" i pozwól sobie na chwilę refleksji i inspiracji. Czekamy na Ciebie z szeroko otwartymi ramionami!

Trzeba przyznać, że sztuczna inteligencja poradziła sobie i z tym zadaniem. Jako ostatnie na tegorocznym egzaminie trzeba było napisać rozprawkę lub opowiadanie. Wybrałam temat nr 1 "Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego" i zadałam go AI. 

Tu również pozytywnie zaskoczyłam się, gdy przeczytałam odpowiedź. ChatGPT odniósł się do dwóch książek:

 • "Chłopiec z latawcem" autorstwa Khaleda Hosseiniego;
 • "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego

Uargumentował postawioną tezę, jednak można mieć obawy, że dostałby 0 pkt za to zadanie. Nie chodzi tu o temat czy argumenty, ale długość pracy. Rozprawka sztucznej inteligencji wynosi bowiem cztery, krótkie akapity:

Trafność Wartości Pomagania Innym: Refleksja Literacka

Wielu z nas jest skłonnych przychylić się do stwierdzenia, że warto pomagać innym. Ta idea, choć prosta w swej istocie, kryje w sobie głębokie znaczenie, które staje się szczególnie wyraźne, gdy spojrzymy na nią przez pryzmat literatury. Wartość pomagania innym jest niezwykle aktualna i ważna, co można dostrzec zarówno w lekturach szkolnych, jak i w dziełach literackich poza kanonem.

Jedną z lektur obowiązkowych, która doskonale ilustruje tę ideę, jest "Chłopiec z latawcem" autorstwa Khaleda Hosseiniego. Główny bohater, Amir, musi zmierzyć się ze swoimi błędami i popełnionymi grzechami z przeszłości. Pomagać innym, w tym przypadku przyjacielowi z dzieciństwa, staje się dla niego nie tylko drogą do zadośćuczynienia, ale również do własnego wybawienia. Poprzez akt pomocy innym, Amir odzyskuje swoją godność i znajduje sens w życiu, co pokazuje, że pomaganie nie tylko przynosi korzyści innym, ale także obdarowuje nas samych poczuciem spełnienia i szczęścia.

Jednakże, aby jeszcze pełniej zrozumieć wartość pomagania innym, warto sięgnąć po dzieło spoza kanonu szkolnego. "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego to opowieść o spotkaniu pilota z małym księciem, które prowadzi do licznych refleksji nad sensem życia i relacjami międzyludzkimi. W tej książce pomoc, jaką książę niesie innym postaciom, symbolizuje głębokie zrozumienie ludzkich potrzeb oraz siłę empatii. Przez akty bezinteresownej pomocy, mały książę pokazuje, że prawdziwe bogactwo tkwi nie w posiadanych dóbrach, lecz w relacjach, jakie tworzymy z innymi ludźmi i w miłości, którą dajemy i otrzymujemy.

Warto zatem podkreślić, że pomaganie innym jest fundamentalnym elementem ludzkiego doświadczenia, którego wartość przekracza granice czasu i przestrzeni. Zarówno w lekturach szkolnych, jak i w dziełach literackich poza kanonem, odnajdujemy liczne przykłady, które potwierdzają trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. To nie tylko czyn, lecz również sposób życia, który wzbogaca zarówno tych, którzy dają, jak i tych, którzy otrzymują pomoc.

Zobacz, jak wyglądał arkusz egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka polskiego